Är det lång väntetid innan man kan få behandling?
Vårt mål är att hjälpa dig samma dag du ringer.
Hur många behandlingar krävs?
Svårt att säga något generellt då detta är beroende av hur länge man haft problem, hur flitig du själv är i rehabiliteringen. Vi ställer dock höga krav på oss själva och vill se att vi påverkar besväret under de inledande behandlingarna. I svåra fall kan röntgen behövas.
Behöver jag en remiss och gäller frikort?
Någon remiss krävs inte för att komma till oss. Frikort gäller inte.
Vad är det som knakar och gör det ont?
Knaket kommer av att man påverkar mjukdelarna kring leden samt att en förändring i ledens kemi skapas. Nej, att justera ryggen gör inte ont.
Behandlar ni barn?
Ja, vi behandlar barn och anpassar våra metoder därefter.
Vad är skillnaden mellan naprapati och kiropraktik?
Grundtanken i de båda behandlingsmetoderna är den samma, ryggens rörelse och funktion är avgörande för behandlingsresultatet. Naprapatin är en gren från kiropraktiken där en större vikt läggs vid mjukdelsbehandling
Vad betyder ordet naprapati?
Naprapati kommer dels från det tjeckiska ordet ”naprapavit”, som betyder att korrigera orsaken samt från det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande/smärta. Betydelsen är alltså att finna orsak till lidande.
Hur gammal är naprapatin som behandlingsform?
Naprapatin grundades av Dr. Oakley Smith i början av 1900-talet. Naprapatin kom till Sverige på 1970-talet.