Behandlingar

Naprapati är ett behandlingsystem som bygger på manuell medicin

Naprapati (från tjeckiska napravit, “att korrigera” och grekiska pathos, “lidande”) är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Naprapater diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Terapin involverar ofta att patienten får ligga på en speciell behandlingsbänk medan naprapaten utför behandlingen med händerna.

Sedan 1994 har naprapater i Sverige legitimation från Socialstyrelsen för att behandla patienter med funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Naprapater utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. Naprapater har skyddad yrkestitel, lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen utfärdas efter fullgjord